Ceza — Feyz Al

Vakit az yada çok, nakit al cebe sok, para var yada yok, filozof dede korkut’a ite kaka sorma kitabý býrak orda, bu tarihe lanet olsun, alakok gibi ol holocausta bi son bana kalsa muson, yaðmuru yaðsýn alevinize sönsün, savaþýnýzýn þerefi yok þeref o savaþý çoktan terk etti bok koktu çok, panik atak oldu bu toplumun oðlu ve kýzý gelinim ol, kýzýmý satamadým ananý getir kaynana kaynadý iþini bitir, nasýl olsa sana karý bol, sonu karakol, kaný donmuþ bir karý dul, mahremiyeti yok mahkemeside mi yok acaba bu iþin fiþini çekip iþini bitirin yeter, cezasý bu raple birazcýk keder, kimi tezgah açar biri tezgah kurar kimine çamur atar, yada kalpazan olup okutur o paralarý, kimi rakýnýn dibine vurup önünü göremez, o bir erkek olur, takým elbise onun üniformasý yarýn herkesin delikanlýsý, körfez kan gölü bunu boþver, röntgen daha aðýr basabilir saðduyu yok boþken bile hoþgörü kalmadý, sen tokken ben tokken, ama çoðumuz açken anadolumuz hoþ hep, kara doluyuda def et, hadi zehiri sokma karikatürü bu memleketimin ha, kendi kendimize gülüyoruz acaba neden,
gerilim hat safhalarda, deliren bir toplumdur bence ufuktaki görülen.

(Nakarat)
Feyz al bu gerçek korkma sakýn, ürkme, týrsma, geri dönme þans var
kim özüne dönüp eleþtirebilir boþver, hepinize iyi akþamlar

Bana yazdýklarýmýn anlamýný sormayýn yazdýklarým benim zaten anlamýmý muhafýzlarýný çek ve mahmuzla vurma gazeteci kuyumu kazma, hiçim ben niçin rapim var bu sizin için, vede ahýný almam hiçbir p..in, benim için and için rapin saklayýn dil uzatanýda biçin ve o buçuk abazanýn alemi bitsin, bir öpücük iþi bitiremesin o dudaðýna uçuk,onun kulaðýna küpe vede ayýk olur, açýn gözünüzü dik durun, gözü pek onun, kick vurur ben coþarým zafere koþarým, akýbetimi boþverin olun siz emin, victoryi yakýn bu ilk turu rapin ,tepelerin üzerinde pipi gibi tepin, bak hadi gerimi kelime daðlarý dolu alma eline silahý, toplum mahvolur mahvet izi farký varmý marka hepsi farklý, farklý babalarý kanlý haklý kafalarý kolpa,kastý, astý, bastý masalýna inananý bol, kastý beni bu rol, yordu beni bu yol olsun varsýn ezelden berime kastým,ekþi sözlükte yazýlarý kansýz yapacak kiþi yok, emeðinin içine sýçsýn, deli ben olurum akýllý o gidip alsýn, koþuyor banane ki lan o geri kalsýn, besle karga gibi gözünü oysun, bu gece gelip benim son sözümü duysun, aileme dostuma selamlar olsun beni savaþa soktular koþturdum.

(Nakarat)
Feyz al bu gerçek korkma sakýn, ürkme, týrsma, geri dönme þans var
kim özüne dönüp eleþtirebilir boþver, hepinize iyi akþamlar

Kimseye benim için öl demem,belki derim bana bi buse ver ama bu sefer çok kýzgýným, ben sakinim ben muteber ey riyakar, ey düzenbaz, en hilekar, hadi bi yaklaþ, heryerde bir isyan vakasý var, her derde bir derman bulunamaz, sözüm ona feleðini buldu donla kolu koptu ve gemisi battý koptu irtibat, tut itibarý var, put gibi tapar ona, firavun gibi sapar ona, pis herif hadi bana diss yap, bu ne biçim isyan, bu kocaman istanbulu sana dar edecek olan adamým ben, b

Рейтинг
( Пока оценок нет )